VinFast Quảng Ninh xin gửi đến quý khách hàng Bảng dự toán chi phí xuống đường khi khách hàng mua xe VinFast tại Quảng Ninh. Tuy nhiên, Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, còn rất nhiều quà tặng khuyến mại và giảm giá, Quý khách hàng có thể liên hệ hotline: 0933 170 222 (Mr.Hoàng- TPKD ô tô VinFast Quảng Ninh ) để được tư vấn giá tốt nhất.

bảng dự toán chi phí xe vinfast

Thanh toán trả thẳng
vinfast quảng ninh
Bản tiêu chuẩn
 • Giá xe: 382.500.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 412.872.000 VNĐ

 

vinfast quảng ninh
Bản nâng cao
 • Giá xe: 413.100.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 443.472.000 VNĐ

 

vinfast quảng ninh
Bản cao cấp
 • Giá xe: 449.100.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 479.472.000 VNĐ

Thanh toán trả góp
vinfast quảng ninh
Bản tiêu chuẩn
 • Giá xe: 425.000.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ
 • Vay ngân hàng:295.000.000 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 160.372.000 VNĐ

 

vinfast quảng ninh
Bản nâng cao
 • Giá xe: 459.000.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ
 • Vay ngân hàng: 320.000.000 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 169.372.000 VNĐ

 

vinfast quảng ninh
Bản cao cấp
 • Giá xe: 499.000.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ
 • Vay ngân hàng: 349.000.000 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 180.372.000 VNĐ

Thanh toán trả thẳng
vinfast quảng ninh
Bản tiêu chuẩn
 • Giá xe: 382.500.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 412.872.000 VNĐ

 

vinfast quảng ninh
Bản nâng cao
 • Giá xe: 413.100.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 443.472.000 VNĐ

 

vinfast quảng ninh
Bản cao cấp
 • Giá xe: 449.100.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 479.472.000 VNĐ

Thanh toán trả góp
vinfast quảng ninh
Bản tiêu chuẩn
 • Giá xe: 425.000.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ
 • Vay ngân hàng:295.000.000 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 160.372.000 VNĐ

 

vinfast quảng ninh
Bản nâng cao
 • Giá xe: 459.000.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ
 • Vay ngân hàng: 320.000.000 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 169.372.000 VNĐ

 

vinfast quảng ninh
Bản cao cấp
 • Giá xe: 499.000.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ
 • Vay ngân hàng: 349.000.000 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 180.372.000 VNĐ

Thanh toán trả thẳng
vinfast quảng ninh
Bản tiêu chuẩn
 • Giá xe: 382.500.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 412.872.000 VNĐ

 

vinfast quảng ninh
Bản nâng cao
 • Giá xe: 413.100.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 443.472.000 VNĐ

 

vinfast quảng ninh
Bản cao cấp
 • Giá xe: 449.100.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 479.472.000 VNĐ

Thanh toán trả góp
vinfast quảng ninh
Bản tiêu chuẩn
 • Giá xe: 425.000.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ
 • Vay ngân hàng:295.000.000 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 160.372.000 VNĐ

 

vinfast quảng ninh
Bản nâng cao
 • Giá xe: 459.000.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ
 • Vay ngân hàng: 320.000.000 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 169.372.000 VNĐ

 

vinfast quảng ninh
Bản cao cấp
 • Giá xe: 499.000.000 VNĐ
 • Lệ phí trước bạ: 24.894.000 VNĐ
 • Đăng ký xe: 1.000.000 VNĐ
 • Đăng kiểm xe: 340.000 VNĐ
 • Phí đường bộ 30 tháng: 3.658.000 VNĐ
 • Bảo hiểm TNDS: 480.700 VNĐ
 • Vay ngân hàng: 349.000.000 VNĐ

GIÁ XUỐNG ĐƯỜNG: 180.372.000 VNĐ

vinfast quảng ninh

VinFast Quảng Ninh luôn mang lại dịch bán hàng tốt nhất và hơn thế nữa tới Quý khách hàng. VinFast Quảng Ninh tự hào là Showroom VinFast chính hãng có giá tốt nhất trong khu vực

Hoàng Nguyễn / Phụ trách PKD VinFast