Quy định xe cũ
tham gia chương trình

Qui định tham gia

Thu cũ đổi mới

  • Điều kiện thu đổi: 1 đổi 1
  • Xe kinh doanh dịch vụ không được tham gia Thu cũ đổi mới
  • Với các trường hợp thừa tiền khi tham gia thu cũ đổi mới sẽ không được hoàn lại
  • Khoản hỗ trợ cho thu cũ đổi mới đối với Fadil 10 triệu, Lux A/VFe34 hỗ trợ 30 triệu, Lux SA hỗ trợ 50 triệu
  • Khách hàng tham gia chương trình thu cũ đổi mới được hưởng đầy đủ chính sách bán hàng của xe mới

CÁC BƯỚC QUY TRÌNH ĐỔI XE

Bước 1:

Quý khách đăng ký thẩm định. Cung cấp các giấy tờ và hình ảnh cần thiết của xe cần thẩm định.

Bước 2:

VinFast tiếp nhận yêu cầu và tiến hành thẩm định giá xe

 

Bước 3:

Hai bên thống nhất giá, và dự kiến gói tài chính phù hợp.

 

Bước 4:

Hoàn tất thủ tục mua xe cũ và đổi sang xe mới.

 

 

Các giấy tờ cần chuẩn bị

Các giấy tờ cơ bản quý khách cần chuẩn bị sẽ bao gồm:

  • Giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe
  • Căn cước công dân hoặc chứng minh thư

CÁC TRUNG TÂM THU CŨ ĐỔI MỚI VINFAST

Sau khi đã thống nhất được giá và gói tài chính phù hợp, quý khách mang xe cũ tới địa điểm thẩm định xe của VinFast.

Trung tâm xe Smart Solution

TTTM Vincom Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội